Medioevo Romanzo
Rivista semestrale

Home

Chi siamo

Direzione

Indici

Seminario

Norme

Diffusione

XLI 2017 - 1

SEBASTIÀ GIRALT, El ‘Liber experimentorum’, un llibre de màgia en occità falsament atribuït a Arnau de Vilanova [188-193]

El Liber experimentorum és un breu tractat escrit en occità amb el propòsit fonamental de donar indicacions sobre els dies i les hores propícies d’acord amb els astres per a nombroses accions diverses, principalment per a operacions màgiques, moltes d’elles explícitament nigromàntiques. Es tracta d’un dels rars escrits medievals en romanç coneguts sobre màgia ritual i d’imatges que es pot considerar una obra d’autor. Tanmateix, el veritable autor sembla amagar-se sota el nom de qui es presenta com a traductor, Guillem de Perissa, mentre atribueix l’original a Arnau de Vilanova. L’origen d’aquesta atribució apòcrifa s’ha de relacionar amb la llegenda d’Arnau com a mestre d’arts ocultes.

The Liber experimentorum is a brief treatise in Occitan whose main purpose is to give indications on the days and the hours propitious according to the stars for numerous different actions, mostly magical operations, many of them explicitly necromantic. It is one of the rare known medieval writings in a Romance language concerning ritual and image magic that can be considered an author’s work. However, its true author seems to be hidden under the name of the alleged translator, Guillem de Perissa, who attributes the original to Arnau de Vilanova. The origin of such attribution should be related to Arnau’s legend as a master of occult arts.

Letto 340 volte Ultima modifica il Martedì, 19 Aprile 2022 15:44

Sede

Indirizzo postale:
Prof. Lino Leonardi
Medioevo Romanzo
c/o Fondazione Franceschini
Via Montebello, 7 - 50123 Firenze
 
direzione@medioevoromanzo.it